Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych –  Bartosz Płocica, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Fotografia Bartosz Płocica”.

Cel przetwarzania – udzielenie informacji o usługach świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dalszą korespondencją, zrealizowanie zawartych umów.

Podstawy prawne przetwarzania – Twoja zgoda wyrażona poprzez kontakt ze mną oraz zawarcie umowy o świadczenie usług.

Odbiorcy danych – Bartosz Płocica, czyli administrator, podmioty współpracujące z administratorem.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych Zlecających.

  1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie  – Bartosz Płocica, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Fotografia Bartosz Płocica”, ul. Ks. Stanisława Żytkiewicza 20, lokal 26, 36 – 040 Boguchwała. Możesz się skontaktować z administratorem w następujący sposób: listownie na adres: 36-040 Boguchwała, ul. Ks. Stanisława Żytkiewicza 20, lokal 26 , przez e-mail: biuro@bartoszplocica.pl, telefonicznie: 694 592 350.

  1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, aby: skontaktować się z Tobą w odpowiedzi na Twój kontakt przez telefon, e-mail, formularz kontaktowy na stronie internetowej, czy komunikator social media oraz aby zrealizować umowę o wykonanie zdjęć, jak również w celach marketingowych swojej działalności, w sposób określony zawartą umową.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: Twój kontakt ze mną przez wspomniane wcześniej kanały kontaktowe oraz zawarta umowa o wykonanie zdjęć z mną.

  1. Dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celów przetwarzania, jednak nie krócej niż wynika to z obowiązków ustawowych między innymi do celów skarbowych.
  2. Odbiorcy danych.

Będę przekazywać Twoje dane osobowe: podmiotom współpracującym np. fotolaboratorium, drukarnia, producent albumów i akcesoriów fotograficznych; dostawca chmury obliczeniowej (dysku internetowego w chmurze) oraz usług hostingowych; dostawcy usług poczty elektronicznej, kalendarza, organizera; dostawcy usług księgowych, którym zlecam usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, potencjalnym klientom w celach reklamowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze mną i tylko zgodnie z moimi poleceniami.

  1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją
szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzam Twoje dane na podstawie mojego prawnie
uzasadnionego interesu;
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania ode mnie Twoich
danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym
nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych
lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko
wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych
osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzam na podstawie umowy z Tobą
lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się ze mną (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

  1. Prawo wniesienia skargi do organu.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.